Eray Tarım - Eray Gübre - Eray Sulama - 2022 YILI BİREYSEL SULAMA %50 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI AÇIKLANDI

2022 YILI BİREYSEL SULAMA %50 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI AÇIKLANDI

2022 YILI BİREYSEL SULAMA %50 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI AÇIKLANDI

 

2022 YILI BİREYSEL SULAMA %50 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI AÇIKLANDI

1- Güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Gerçek kişi
3 - Tapu fotokopisi veya Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.
4 - Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti
5 -  Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için.
6 - Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”.
7 -  Toprak Fiziksel Analiz Raporu
8 - Sulama Suyu Analiz Raporu
9 - Başvuru yapılan araziye son 5 yıl içinde Ziraat Bankasına sulama kredisi başvurusu yapılmadığına dair yazı
10 - Başvuru yapılan araziye son 5 yıl içinde Tarım Kredi Kooperatiflerine sulama kredisi başvurusu yapılmadığına dair yazı
11 - Adli Sicil Kaydı;
a)Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,
b)Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri
c)Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)
d)Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları
e)Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları adına istenilecektir.
12 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait
13 - Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.
14 - Şirket imza sirküsü
15 - Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.