Eray Tarım - Eray Gübre - Eray Sulama - BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

Bireysel Sulama %50 Hibe Desteği - BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ %50 HİBE DESTEĞİ BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

Ürün Kodu : 521

Kategori : Proje ve Danışmanlık

Alt Kategori : Bireysel Sulama %50 Hibe Desteği


Devlet tarafından tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemleri desteklenmektedir. 2020 yılına kadar devam edecek bu destekten faydalanmak isteyen üreticilerimizin temin edeceği belgeler şunlardır:

1-Güncel Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi. (Tarım İlçe Müdürlüğü)
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Gerçek kişi
3-Tapu fotokopisi veya Arazi Tahsisine Dair Resmi Belge Onaylı Sureti; Arazi Mülkiyeti “tahsisli” başvurular için.
4-Kiralama Belgesi; Arazi kiralayarak yapılacak başvurular için, arazi kiralama belgesi onaylı sureti. (Tarım İlçe Müdürlüğü)
5-Muvafakatname; Hisseli arazi başvuruları için. (Tarım İlçe Müdürlüğü)
6-Su Kaynağı “Kullanım İzin / Tahsis Belgesi” veya “ Yer Altı Suyu Kullanma Belgesi”. (Dsi, Sulama Kooperatifi, Sulama Birlikleri)
7-Toprak Fiziksel Analiz Raporu
8-Sulama Suyu Analiz Raporu
9-Başvuru yapılan araziye son 5 yıl içinde Ziraat Bankasına sulama kredisi başvurusu yapılmadığına dair yazı. (Ziraat Bankası)
10-Başvuru yapılan araziye son 5 yıl içinde Tarım Kredi Kooperatiflerine sulama kredisi başvurusu yapılmadığına dair yazı.(Tarım Kredi Koop.)
11-Adli Sicil Kaydı;
a-Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi,
b-Başvuru sahibi anonim şirket ise yönetim kurulu üyeleri
c-Başvuru sahibi limited şirket ise şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)
d-Başvuru sahibi limited şirket ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi yok ise şirket ortakları
e-Başvuru sahibi kollektif şirket ise şirket ortakları adına istenilecektir. (e-devlet)
12-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tüzel Kişilik Adına Yetkilendirilen Kişiye Ait
13-Ticaret Sicil Gazetesi; Tüzel kişilik başvuruları için, kuruluş ana sözleşmesinde tarımsal faaliyette bulunabileceğine dair ifadeyi içeren.
14-Şirket imza sirküsü
15-Varsa; Genç Çiftçi / İyi Tarım Uygulayıcısı / Organik Tarım Müteşebbisi olduğuna dair Sertifika sureti / Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakını veya Gazi olduğunu gösteren belge.

image-1 image-2 image-3

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.